top of page

Referencer

Installerede anlæg:

Nedenfor ses en oversigt over installerede anlæg. Her kan man blive klogere på de enkelte anlægs funktion og tilbagebetalingstiden.

Hos PowerNight tilbyder vi mange energiløsninger, der kan reguleres og tilpasses efter den enkelte virksomheds behov.

Klik                                  for at læse mere om de forskellige parametre

VandEnhed.JPG
Billede1.jpg

Anlægstype: Varmt vand, 10KV: 

Nogle af vores første 10 KV-enheder installeret hos China GuoDian Corporation med henblik på at reducere strømforbrug og udnytte overskudsenergi fra deres nærliggende vindmøllepark. Parken genererede i gennemsnit 20% spildstrøm, særligt hen over vinteren, hvor vindmøllerne producerede ekstra mængder strøm på grund af de stærke vindforhold. Dermed mistede firmaet potentielt afkast, ved ikke at kunne udnytte parkens overskud.

GuoDian investerede derfor i fem af vores termiske varmeenheder; tre enheder på 5.76 MW til at opvarme et beboelsesområde på omkring 200.000 m2, samt yderligere to sæt af 4.32 MW, til 100.000 m2 kontorer og offentlige bygninger.

 

Investeringen medførte, at den fulde effekt af vindemølleparken kunne udnyttes og blev desuden tjent ind igen efter 2 år.

OlieENHED.jpg

Anlægstype: Olie, 6KV, 160-grader:

Vores 6KV-enhed på 160-grader blev installeret på en industrifabrik, der anvendte transformere med behov for varm olie til at tørre isoleringslak mm. Fabrikken befandt sig et industriområde i et landdistrikt uden naturgasrørledning i nærheden, og havde derfor kun mulighed for at benytte elektrisk opvarmning af olien.

Som alternativ til at bruge den dyre strøm i spidsbelastningsperioderne, investerede producenten i to sæt 8 MV-systemer, der gav mulighed for at køre deres opvarmning til en tredjedel af prisen. Ved at bruge vores enheder, der regulerer og opbevarer strømmen, har firmaet opnået store besparelser.

 

Investeringen blev tjent ind igen på mindre end 2 år.

6kwhotoil.JPG
VandEnhed.JPG

Anlægstype: 190-grader, varm luft: 

Dette anlæg blev installeret hos en af vores egne udbydere, der producerer emballage. Fabrikken havde en epoxypulverbelægningslinje, der plejede at køre på naturgas, men på det givne tidspunkt kostede naturgas omkring 4,9 DKK pr. kubikmeter og producerede 8600 Kcal. Energi fra off-peak perioder, derimod, koster kun 0,245 pr KWH og producerer 860 Kcal.

Dermed blev enhedsprisen for varme, med vores anlæg, skåret ned til blot halvdelen.

Da fabrikken indgår som en del af vores egen virksomhed, er det ikke muligt at give den eksakte tilbagebetalingstid. Dog repræsenterer situationen et typisk tilfælde for en belægningslinje, hvor der anvendes varm luft.

Vi har flere lignende projekter og investeringsafkastet afhænger meget af, hvilken energikilde der sammenlignes med og hvor mange timer fabrikken forventes aktiv om året.

OlieENHED.jpg

Anlægstype: 80-grader, varm luft:

Denne klient var en trykfabrik, der fremstiller engangsplast til frokostpakninger på kinesiske højhastighedstog. Førhen var produktionen afhængig af den strøm der blev produceret i spidsperioder og da fabrikken kun var aktiv i dagtimerne, var den gennemsnitlige elpris på omkring 0,9 DKK/KWH.

Efter vi installerede vores anlæg, der oplagrer strømmen hentet i nattetimer, var det muligt for fabrikken at hente og udnytte denne billige strøm til senere brug. Anlægget medførte at prisen blev reduceret til 0,3 DKK/KWH og deres driftsomkostninger er nu kun en tredjedel af tidligere.  

 Investeringen var tjent tilbage i løbet af 9 måneder.

VandEnhed.JPG
varmluft60Grader.jpg

Anlægstype: 60-grader, varm luft: 

Klientens varmeforbrug med dette anlæg blev reduceret med 74% efter installation af vores produkt.

Fabrikken fremstillede balloner baseret på latex og anvendte kulforbrænding til at producere varm olie for så igen at generere varm luft. Af miljømæssige hensyn, ønskede fabrikken at omlægge deres kulforbrænding til en mere bæredygtig produktion med mindre forurening.

Vi opgav derfor oliesystemet og installerede i stedet vores anlæg og fokuserede på at levere varm luft direkte til ovnen.

Efter omlægningen er fabrikkens forbrug nedsat med 26%. Driftsomkostningerne ville ikke kunne været reduceret ved eksempelvis at skifte til naturgas forsyning eller strøm fra spidsbelastnings-perioder.

bottom of page